SebastiaansWeerbericht
Terugblik | Actueel | Verwachtingen

Algemene informatie
Energie van de zon bereikt ons als zichtbare, infrarode en ultraviolette straling. Het blootstellen van de huid aan uv-straling kan gezondheidsgevaren opleveren (verbranding van de huid, huidkanker). Deze sensor kan de mate van directe uv-straling meten. indirecte straling bijvoorbeeld door terugkaatsing op de aarde wordt niet gemeten!

De uv-straling wordt in twee schalen weergegeven: MEDs en UV-index. MED staat voor Minimum Erythemal Dose. Dit is de hoeveelheid straling die een minimale verbranding van de huid veroorzaakt als deze 24 uur aan deze hoeveelheid wordt blootgesteld. Let op: 1 MED kan voor iemand met een lichte huid meer negatieve gevolgen hebben dan iemand met een donkere huid.

De UV-index is een getal tussen 1 en 16 die de mate van uv-straling aangeeft. Hoe lager de waarde hoe minder schadelijk de hoeveelheid straling is.

Zonkracht

Sensor voor het meten van de actuele zonkracht

–> Sensor in mast voor het meten van de zonkracht

–> Actuele zonkracht

–> Actuele zonkracht op uw website

Wilt u bovenstaande gadget met de actuele zonkracht op uw website? Klik dan hier voor de code.

–> Aanvraag weerdata: zonkracht getal

Benieuwd naar de door ons gemeten uv-index waarden op het meetstation in Alblasserdam? Wilt u bijvoorbeeld de hoogst gemeten waarden inzien van een bepaalde dag, week of maand? Stuur dan een email naar: weerdata@meteoalblasserdam.nl.